deratizácia Trnava - chemická dezinsekcia, postreky DDD služby objednáte na číslach: 033/290 19 85 | 0905 917 743 | 0905 509 855

• Deratizácia • Dezinsekcia • Dezinfekcia •
• Bratislava • Piešťany • Trnava •
Likvidácia ploštíc chemicky a parou

deratizácia Trnava - dezinsekcia deratizácia Trnava - dezinfekcia deratizácia Trnava - deratizačné práce deratizácia Trnava - DDD služby deratizácia Trnava - ploštica posteľná

Dezinsekcia v Piešťanoch, Trnave a Bratislave - likvidácia ploštíc

Všetky DDD služby vykonávame v rámci celého západného Slovenska.


• Dezinsekcia

Dezinsekcia môže byť vykonaná tiež viacerými spôsobmi, pričom najbežnejším spôsobom je chemická dezinsekcia - postreky, ktoré likvidujú a ničia hmyz a článkonožce, ktoré môžu byť ohrozením pre človeka, ale napríklad nežiaduce i v poľnohospodárstve.

Ďalším rozšíreným spôsobom dezinsekcie je i "plynovanie", likvidácia ploštíc a hmyzu pomocou pary alebo plynu.

V priestoroch, kde je potrebná plná alebo nepretržitá prevádzka, používame požerové - gelové nástrahy.

Najčastejšie vykonávame dezinsekčné práce v obytných domoch proti švábom a mravcom, či v potravinárskych prevádzkach. Medzi najžiadanejšie dezinsekcie patrí i likvidácia múch, komárov a osích hniezd.

• Likvidácia ploštíc chemicky a parou
• Plynovanie

Kontaktovať nás môžete i prostredníctvom formulára.


Polia označené * sú povinné